Välkommen till Angereds Församlingshem


Angereds församlingshem i Gunnilse ägs och förvaltas av en förening.
Hela huset hyrs av Angereds församling.


Vill du boka för t.ex. dopkaffe, kontakta församlingen på tel. 031-731 82 00.

Du kontaktar föreningen på: forsamlingshemmet gunnilse.net

För medlemsskap i föreningen, sätt in 100 kr/person på plusgiro 491 47 60-6.
Ange namn, adress och gärna E-postadress.

Stadgar (reviderade 2009)
Årsmöte 2012
Årsmöte 2013
Årsmöte 2014
Årsmöte 2015
Årsmöte 2016
Årsmöte 2017
Extra Årsmöte 2017
Årsmöte 2018
Årsmöte 2019
Årsmöte 2020
Årsmöte 2021
Årsmöte 2022
Årsmöte 2023

Skogsstugan

Interna sidor (lösenord krävs)